Zgoda na wykonywanie ratownictwa wodnego

Z przyjemnością informujemy, że Bieszczadzkie Centrum Ratownictwa Wodnego LESTUR otrzymało zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie ratownictwa wodnego nr DOLIZK-NRGW-0272-32/2016 zgodnie z Decyzją Nr 10/2017 wydaną 26 maja 2017 r. na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656).
 
Obecnie zapraszamy wszystkich Ratowników Wodnych oraz instruktorów Ratownictwa Wodnego do podjęcia współpracy z Bieszczadzkim Centrum Ratownictwa Wodnego LESTUR.