Bartłomiej Turopolski

Kwalifikacje
 • WSAiZ w Przemyślu
 • instruktor ratownictwa wodnego
 • ratownik wodny
 • ratownik KPP
 • instruktor sportu pływania
 • instruktor sportu narciarstwo zjazdowe
 • sternik motorowodny
 • patent żeglarski
 • płetwonurek
 • kierownik i wychowawca obozów i kolonii
 • sędzia pływania
Udział w organizacjach
 • Właściciel Bieszczadzkiego Centrum Ratownictwa Wodnego
 • Prezes Zarządu Bieszczadzkiego Klubu Sportowego Lestur
 • Prezes Zarządu Oddziału Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej w Solinie

 

 

Paulina Płońska-Trzópek

Kwalifikacje
 • magister Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • ratownik wodny
 • ratownik KPP
 • instruktor sportu pływania
 • trener II stopnia piłka nożna
 • instruktor sportu narciarstwo zjazdowe
 • instruktor gimnastyki akrobatycznej
 • instruktor gimnastyki korekcyjnej
 • sternik motorowodny
 • kierownik i wychowawca obozów i kolonii
 • sędzia pływania
Udział w organizacjach
 • Prezes Komisji Rewizyjnej Bieszczadzkiego Klubu Sportowego Lestur

 

 

Daniel Wronowski

Kwalifikacje
 • magister Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • instruktor ratownictwa wodnego
 • ratownik wodny
 • ratownik KPP
 • instruktor sportu pływania
 • instruktor sportu narciarstwo zjazdowe
 • sternik motorowodny
 • kierownik i wychowawca obozów i kolonii
 • sędzia pływania
Udział w organizacjach
 • Prezes Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Delfinek
 • Wiceprezes d/s szkoleniowych Oddziału Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej w Solinie

 

Bartłomiej Wróbel

Kwalifikacje
 • magister Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie
 • studia podyplomowe na kierunku „Edukacja dla bezpieczeństwa”
 • instruktor ratownictwa wodnego
 • ratownik wodny
 • ratownik KPP
 • instruktor sportu pływania
 • instruktor sportu narciarstwo zjazdowe
 • instruktor sportu piłka siatkowa
 • instruktor sportu nordic walking
 • instruktor sportu gimnastyka korekcyjna
 • kierownik i wychowawca obozów i kolonii
 • sędzia pływania
Udział w organizacjach
 • Wiceprezes d/s organizacyjnych Oddziału Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej w Solinie
 • Sekretarz Bieszczadzkiego Klubu Sportowego Lestur