Bieszczadzkie Centrum Ratownictwa Wodnego Lestur od momentu swojego powstania skupia się nad poprawą bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą. Odbywa się to na wielu płaszczyznach od organizacji kursów nauki pływania poprzez kursy pierwszej pomocy oraz ratownictwa wodnego a skończywszy na zabezpieczaniu osób przebywających na akwenach wodnych.

Starania te zaowocowały tym że obecnie BCRW Lestur jest pełnoprawnym podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego i posiada zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie ratownictwa wodnego nr DOLIZK-NRGW-0272-32/2016 zgodnie z Decyzją Nr 10/2017 wydaną 26 maja 2017 r..

BCRW Lestur oferuje szeroki zakres usług Ratownictwa Wodnego takich jak:

 • Obsługa ratownicza przez wykwalifikowanych i przeszkolonych Ratowników, zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240),

 • Opracowanie i wdrożenie podstawowej dokumentacji ratowniczej i wypadkowej opracowanie i wdrożenie procedur ratowniczych, pomocniczych oraz technicznych,

 • Pokazy ratownictwa wodnego i udzielania I pomocy osobom poszkodowanym w wodzie,

 • Zabezpieczenie ratownicze imprez organizowanych nad wodą.

Każdy ratownik zatrudniony w BCRW Lestur posiada następujące kwalifikacje:

 • odbył szkolenie ratowników wodnych i uzyskał zaświadczenie o ukończeniu ww. szkolenia zgodne z wzorem, który określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub posiada właściwy stopień nadany przez uprawnione podmioty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskał tytułu ratownika.

 • jest zatrudniony lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.

Dodatkowo większość kadry legitymuje się także dodatkowymi uprawnieniami jak sternik motorowodny, płetwonurek, instruktor nauki pływania oraz innymi związanymi z przebywaniem nad wodą.

Oprócz działalności ratowniczej BCRW Lestur prowadzi kursy:

 • Kursy Ratownika Wodnego nadający uprawnienia zawodowe,

 • Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy nadajacy tytuł RATOWNIKA,

 • Kurs recertyfikacyjny Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

 • Kurs Sternika Motorowodnego,

 • Kurs Instruktora Sportu Pływania,

 • Kurs nurkowania – płetwourek KDP/CMAS P1,

 • Kursy nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

 • Karta pływacka.

Zapraszamy do kontaktu: BARTEK TUROPOLSKI – tel. 531 961 999