Karta pływacka

Zapraszamy wszystkich umiejących pływać którzy chcą potwierdzić swoje umiejętności do udziału w egzaminie na Kartę Pływacką. Koszt uczestnictwa w egzaminie i wydania karty to 25 zł.

Egzaminu dokonują instruktorzy Bieszczadzkiego Centrum Ratownictwa Wodnego Lestur.

Egzamin obejmuje:

– przepłynięcie 200 m w wodzie stojącej dowolnym sposobem, w tym co najmniej 50 m na plecach,  lub 400 m z prądem wody w tym co najmniej 100 m na plecach,

– wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m,

– przepłynięcie pod wodą co najmniej 5m, w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody (start z powierzchni wody).