Państwowe Ratownictwo Medyczne

Bieszczadzkie Centrum Ratownictwa Wodnego Lestur uzyskało wpis do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.