Kurs KPP 20.02-24.02.2019 r. Lesko – wideo

W Lesku trwa 66 godzinny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizowany przy współpracy z Centrum Ratownictwa Specjalistycznego. Przyszli ratownicy pod opieką instruktorów nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy, zachowań w sytuacjach zagrożenia, procedur w przypadku uczestniczenia bądź zaobserwowania wypadku. Ponadto szkolenie pozwala zwiększyć kwalifikacje zawodowe gdyż po zdaniu egzaminów uczestnicy otrzymają tytuł ratownika. Poniżej krótki film