Patent Sternika Motorowodnego – 19-20.08.2017 r.

To podstawowy patent dla osób korzystających z jachtów motorowych. Uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych bez ograniczeń po wodach śródlądowych oraz jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po wewnętrznych wodach morskich oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu w porze dziennej. Kurs odbywa się na  jeziorze…

Read More

Kurs Instruktora Sportu Pływania – 11-13.08, 18-20.08, 25-27.08.2017 r.

Kurs instruktora pływania przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego. Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z…

Read More

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy: część I 11-13.08, część II 18-20.08

Oferowany przez nas 66 godzinny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest najbardziej zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego na rynku szkoleniowym dla osób bez wykształcenia medycznego. Po ukończeniu Kursu KPP uczestnicy otrzymują Zaświadczenie z nadaniem tytułu Ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Uprawnienie KPP są także przydatne…

Read More

Współpraca z Ratownictwem Wodnym Rzeczpospolitej

Miło nam ogłosić że Bieszczadzkie Centrum Ratownictwa Wodnego Lestur oraz Stowarzyszanie Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej zawarło porozumienie o współpracy. Porozumienie ma na celu m.in. współdziałanie w akcjach ratowniczych oraz wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących działań ratowniczych. Jednak możliwa jest współpraca dwóch podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.

Read More

Zapisy na kurs nurkowania – sierpień 2017

Ogłaszamy zapisy na kurs nurkowania. Planowany termin kursu  – 21-27 sierpień 2017. PŁETWONUREK KDP/CMAS P1 ( * ) Zakres szkolenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie do głębokości 20 m w systemie partnerskim z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach.…

Read More

Nabór do szkoły pływania

Bieszczadzki Klub Sportowy Lestur ogłasza nabór od 1 lipca 2017 r. do szkoły pływackiej 2017/18 do grup: ► przedszkole pływackie ► grupa średnio zaawansowana ► grupa pływacka Zajęcia odbywają się na basenie Aquarius w Lesku.

Read More