KURS INSTRUKTORA RATOWNICTWA WODNEGO 6-9.02.2018 r. – Chełm

INSTRUKTOREM w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym, jest osoba, która: Weźmie udział w szkoleniu instruktorów (co najmniej 38 – godzinnym). Zaliczy egzamin praktyczny dla instruktorów, polegający na przeprowadzeniu: symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej aktywnej…

Read More

Kurs Ratownika Wodnego 29.01-4.02.2018 r. – Chełm

Szkolenie nadające uprawnienia Ratownika Wodnego jest realizowane według obowiązujących przepisów: ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz rozporządzeniem MSW poz. 747 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym. Zgodnie z najnowszymi przepisami, jest to jedyny kurs z…

Read More

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy: część I 24-26.11, część II 1-3.12.2017 r.

Oferowany przez nas 66 godzinny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest najbardziej zaawansowanym kursem z dziedziny Ratownictwa Medycznego na rynku szkoleniowym dla osób bez wykształcenia medycznego. Po ukończeniu Kursu KPP uczestnicy otrzymują Zaświadczenie z nadaniem tytułu Ratownika zgodnie z Art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Uprawnienie KPP są także przydatne…

Read More

Bicie Rekordu Guinnessa w udzielaniu pierwszej pomocy – Szkoła Podstawowa w Cisnej 16.10.2017 r.

W dniu dzisiejszym Ratownicy Bieszczadzkiego Centrum Ratownictwa Wodnego Lestur wraz z Ratownikami Bieszczadzkiego GOPR w szkole Podstawowej w Cisnej uczestniczyli w biciu Rekordu Guinessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób. Oprócz udziału w akcji bicia rekordu ratownicy BCRW Lestur przeprowadzili dla dzieci godzinne szkolenie…

Read More

BIESZCZADZKA SOLINA ZYSKAŁA NOWY ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO RZECZPOSPOLITEJ

Z wielką radością informujemy, że w dniu 27 sierpień 2017 r. odbyło się Walne Zebranie Założycielskie Oddziału Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej w Solinie z siedzibą w Polańczyku. W zebraniu uczestniczył Komitet Założycielski, składający się z 20 osób oraz zaproszeni goście: ratownicy, strażacy oraz sympatycy ratownictwa. Swoją obecnością zaszczycili nas również honorowi…

Read More