KURS ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI RATOWNICZYMI – 17.06.2018 r.

KURS ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI RATOWNICZYMI
17.06.2018 r. – cena: 400 zł

Kurs ma na celu usystematyzowanie zagadnień mających wpływ na prawidłową realizację zadań kierującego działaniem ratowniczym na poszczególnych poziomach kierowania, zarządzanie zespołem ratowników oraz organizacje współpracy pomiędzy
różnymi instytucjami zajmującymi się ratownictwem.

%d bloggers like this: