Kurs nurkowania – sierpień 2018 r.

Ogłaszamy zapisy na kurs nurkowania. Planowany termin kursu – sierpień 2018.

PŁETWONUREK KDP/CMAS P1 ( * )

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie do głębokości 20 m w systemie partnerskim z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie:
<ul>
<li>ukończone 14 lat,</li>
<li>umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),</li>
<li>zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,</li>
<li>orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).</li>
</ul>
Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (13 godzin) oraz zajęcia praktyczne (20 godzin). Minimum 9 nurkowań, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 200 minut.

Kadra kursu:

Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).

Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby, o kwalifikacjach KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS* (P1).

%d bloggers like this: