KURS INSTRUKTORA PIERWSZEJ POMOCY w Lesku 21-24 luty 2019 r.

KURS INSTRUKTORA PIERWSZEJ POMOCY w Lesku

O KURSIE
Szanowni Państwo Oferowany przez nas 30 godzinny Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy jest jedynym kursem nadającym uprawnienia państwowe do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu Pierwszej Pomocy.

SUGEROWANI ODBIORCY OFERTY
– nauczyciele uczący przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”;
– nauczyciele, którzy ukończyli studia podyplomowe w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa i nie uzyskali kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy;
– inne osoby z wykształceniem wyższym, które chcą uczyć pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.

EGZAMIN
Szkolenie kończy się Egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Egzamin teoretyczny:

Składa się z 30 pytań testowych wybieranych z bazy 90 pytań ułożonych przez Zespół Ekspertów Ministerstwa Zdrowia.

Egzamin praktyczny Składa się z 3 stacji o różnej tematyce.
Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu, uczestnikom Kursu zostają wydane Zaświadczenia Ukończenia Kursu poświadczające nabyte kwalifikacje.

PODSTAWA PRAWNA KURSU
– Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z pózn. zm.).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132);

TERMIN: 21-24 luty 2019 r.

CENA: 600 zł. 

INFORMACJE I ZAPISY: 531 961 999

 

%d bloggers like this: