Kurs Instruktora Sportu Pływania – maj 2018 r.

część I: 5 – 6. 05. 2018 r.
część II: 12 – 13. 05. 2018 r.
część III: 19 – 20. 05. 2018 r.

Kurs odbywa się na basenie Aquarius w Lesku, ul. Bieszczadzka 7.

Cena kursu to 1390 zł brutto od osoby.

Kurs instruktora pływania przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego. Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Zapisując się na nasz kurs instruktorski uzyskasz:
– skórzaną legitymację instruktorską, plastikową legitymację instruktorską  w wersji polskiej i angielskiej, międzynarodowy certyfikat w języku ang.,
– tytuł instruktora pływania – instruktora sportu,
– świadectwo o ukończeniu kursu instruktorskiego pływania,
– świadectwo ukończenia szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej na ministerialnym druku MEN-III/1.

Kurs odbywa się pod patronatem Centrum Kształcenia Kadr Sportowych.

Kurs odbywa się na basenie Aquarius w Lesku, ul. Bieszczadzka 7.

Cena kursu to 1390 zł brutto od osoby.

Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 531 961 999

%d bloggers like this: